Teknologisk utvikling og konvergens førerløse biler.

I dette blogginnlegget skal jeg redegjøre for konsekvensene av førerløse biler i utgangspunkt i dispruptiv innovasjon. Hvilke endringer førerløse biler kan ha for bilindustrien i fremtiden?

I England åpner de opp for at førerløse biler skal bli tillat til å kjøre på offentlige veier .I California i USA åpner de opp for at førerløse biler skal bli tillat på offentlige veier. Volvo er i ferd med på teste ut 100 førerløse biler på en 50 km veistrekning i Gøteborg i løpet av 2017. Audi er den første bilprodusentensom har fått lisens til å teste sine førerløse biler i California. Det er flere krav som må oppfylles for at får lov til å teste sine førerløse biler. De førerløse bilene må forsikres til 5 millioner dollar. Continue reading

facebooktwitterredditlinkedinmailby feather