Interessent og målgruppeanalyse for Visitnorway

Visitnorway er en av ledene aktører for reiselivet i Norge. I dette blogginnlegget skal jeg gjøre en interessent og målgruppeanalyse for Visitnorway. Ved hjelp av denne analyse skal jeg finne ut av hvordan VIsitnorway når sine interessenter i sosiale medier.

Hva er en interessent?

Ihle og Robstad (2004)  gjengitt i kommunikasjon.no definerer en interessent som:

«Alle individer og grupper som en organisasjon har som mål eller konsekvenser for eller omvendt alle som har mål og konsekvenser for organisasjonen»

Ifølge Cecilie Staude forelesing datert 30.04.15 er interessentanalysen basert på fem punkter

1.Rammesettere

2 Tilhørere

3 Mottakere

4 Allierte

5-  Ad Hoc interesserte

Rammesettere

Det er de som setter rammene for selve virksomheten det er de som bestemmer for lover og regler som Visitnorway må forholde seg til for å eksistere. Det som kan være et eksempel på en slik rammesetter kan være regjeringen.Innovasjon Norge er en rammesetter for Visitnorway, Visitnorway drives av Innovasjon Norge. Rammesettere er de som bestemmer juridiske og økonomiske regler for virksomheten  NHO reiseliv er en rammesetter for Visitnorway. Innovasjon Norge som eier VisitNorway ligger under regionale og næringspolitikk da vil disse departementene være rammesettere for Visitnorway.

Tilførere

Det er de Visitnorway er avhengig av for å leveranser for å kunne operere. De tilførerene som Visitnorway er avhengig av er de som besøker Norge som reisemål og de turistene som dele sine opplevelser med Visitnorway. De er også avhengig av reiselivsaktørene rundt om i hele Norge for at de skal eksistere. Tilførere som de er avhengig av er turister som reiser til Norge, de som driver hotell og resturanetvirksomheter rundt om i Norge. De er avhengig av de som opprettholder et godt og bredt aktivitetstilbud i distrikts Norge. Active Geiranger som driver utleie av båter kajakk og fiskeutstyr er en av tilførere til Visitnorway de som tilførere reiselivs Norge noe. De som driver sykkelutleie i Lofoten de som står for en  reiselivsopplevelsene på destinasjonene de bidrar som tilførere til Visitnorway. De som er ansatte i  forskjellige organisasjoner innenfor reiselivet i Norge er tilførere av Visitnorway , de som jobber for Visitoslo eller Visitgeiranger- Aalesund.com.

Mottakere

De som tilføres noe av  Visitnorway. I dette tilfelle blir mottakerne kundene til Visitnorway. Kundene til Visitnorway det er turistene som skal besøke Norge enten om man er turist i eget land eller turister fra utlandet som vil besøke Norge.

Allierte

De som har samme interesse som Visitnorway eller som deler de samme utfordringene som Visitnorway gjør. Det kan være de som har interesser av å investere i reiselivs Norge. Det kan være andre reiselivsorganisasjoner som  Visitlofoten, destinasjon, Lofoten. Visitoslo har de samme interessene som det Visitnorway har de er interessert i reiselivet i Norge . Visitsørlandet og Visitdrammen og alle spesifikke turistkontorer rundt om i Norge har samme interesse som det Visitnorway har ,at de er interessert i og formidle og gi tips til hva man kan gjøre som turist rundt i Norge fra Lindesnes i sør til Nordkapp i  nord. Hotellkjedene som Rica, Choice og Thon er også allierte av Visitnorway som er interessert og opptatt av reiselivet i Norge. De som driver museer og attraksjoner  i Norge er allierte av Visitnorway.

AD Hoc interessenter

De som interesserer seg for enkelte saker organisasjonen driver med. Det kan være en lokalavis som interesserer seg for å skrive en sak om reiselivet i den spesifikke destinasjonen som Sogn Avis i Sogndal . En campingplass i Lofoten er en AD hoc interessent til Visitnorway , de er ikke interessert i alt de poster om reiselivet i Norge ,men er kun interessert i det Vistinorway poster om reiselivet i Lofoten.

Dette var en interessent analyse over Vistinorway.  Nå skal jeg gå over til målgruppeanalyse ovenfor Vistnorway.

 

 

I følge Kunnskapssenteret.com så kan målgruppe defineres som

«De kundegruppene bedriften tar sikte på å påvirke og selge produktene og/ eller tjenestene sine til».

I målgruppeanalysen til Visitnorway velger jeg å benytte meg av en modell som heter Audience.

Analyse: hvem  er de?

Understanding: hva er deres forståelse av evnet ?

Demographics : alder,  kjønn, bakgrunn,  yrke osv.

Interesser:  Hvorfor er de interessert i Visitnorway?

Enviroment : Hvor vil de oppsøke informasjon og hva er deres hensikter?

Needs : Hva trenger de fra Visitnorway?

Customization:  Trenger Visiitnorway å markedsføre seg annerledes til spesifikke målgrupper?

Expectations: Hva forventer kundene av Visitnorway?

 

Analyse hvem er de?

Hvem er målgruppen og kundegruppen til Visitnorway? Målgruppen er nokså vidt og spenner over flere alderstrinn. Målgruppen til Visitnorway vil nok være 18- 80 år. Målgruppen er de som enten skal reise til Norge på ferie eller som planlegger å reise til Norge i den nærmeste fremtid. Derfor så er målgruppen ganske så bred, det kan være ungdommer på 18- 25 år som ønsker å reise på fisketur til Lofoten,  eller en storbytur til Oslo. Eller pensjonister fra både Norge og utlandet som ønsker seg en rundreise rundt om i Norge, med besøk på Flåmbanen og Aurlandsfjorden.Visitnorway bruker «Powered by nature»  som sitt slagord i markedsføringen mot Norge. Det menes med aktiviteter i naturen så at Visitnorway retter seg spesifikt mot de som er aktive og ønsker å oppleve naturen det være seg på sykkelsete eller på en kanotur i fjorden. Som det står i deres egen blogg så er Franskmenn og engelskmenn mer opptatt av den norske kulturen når de ferierer her , da er nordlyset , og fjordene en stor tiltrekningskraft.

Understanding Hva vet kundene om Norge og hva må til for at de skal vite mer?

Hva er det kundene vet om Visitnorway? Visitnorway er om man oversetter det til norsk besøk Norge som går ut på at dette er en side rettet mot dem som ønsker å besøke Norge som en reiselivsdestinasjon. Hva vet en turist om Norge , annet at det er et høykostland med vakker natur? Visitnorway sin oppgave er å formidle hva man kan oppleve i Norge både av attraksjoner, og eventer festivaler, og annet en turist vil finne interessant om Norge.

Interersts  Hvorfor er de interessert i Vistnorway?

Det kan være at Visitnorway legger ut mye innholdsrik og bra informasjon om Norge som man ikke finner via Tripadvisor. De som er interessert i Visitnorway  er de som ønsker å finne ut mer om Norge. De ønsker å finne ut hvordan det kan se ut i Hardanger om våren eller hvordan det ser ut i Tromsø under nordlyset. De som interesserer seg for Visitnorway har en genuin interesse for å finne ut mer nyttig informasjon om Norge som en reiselivsdestinasjon.

Demographics  alder , kjønn inntekt  utdannelse

Norge er et høykost land , Norge er et dyrt land å feriere i. Inntekten til målgruppen som Visitnorway retter seg mot vil nok være  de med  middels og høy inntekt .Hvor de bor, de utenlandske turistene kommer i fra blant andre Kina , Sverige, Danmark og Tyskland.  Akershus og Oslo har den største omsetningen av turisme i Norge.

Enviroment Hvor vil de få med seg reklamen til Visitnorway?

Visitnorway er på veldig mange plattformer både på sosiale medier, på forskjellige reiselivsmesser, annonser i magasiner og i papiraviser.Visitnorway skal jo nå ut til mange land og at kunder fra Japan og Kina får informasjon om Visitnorway igjennom andre kanaler enn de vi i Norge har. Hvordan Visitnorway møter sine kunder i sosiale medier skal jeg kommer tilbake til i neste innlegg. Visitnorway må tilpasse informasjonen og reklamen til en hver målgruppe og segmentere seg ned til hvilken aldersgruppe de ønske å nå. Reklame og kampanje på internett vil jeg belyse i neste innlegg.

Needs Hva trenger kundene av Visitnorway?

Det kundene trenger fra Vistnorway er tips og råd om hvordan man kan feriere i Norge. Hva skal jeg gjøre i Norge, hvordan skal jeg komme meg til de attraksjonene og destinasjonene i Norge. Hvorfor skal man feriere i Norge , hvorfor skal jeg velge å feriere i Norge fremfor et annet land som har lignende natur som det Norge har. De trenger også en bekreftelse på at de har valgt riktig reisemål og at bildene og informasjonen fra Visitnorway stemmer overens med det de finner på selve destinasjonen.

Customization Må Visitnorway tilpasse seg reklamen til hvert enkelt kundegruppe?

Det er forskjellige kundegrupper med forskjellige ønsker som kommer til Norge så Visitnorway må tilpasse sin kampanje rettet mot hvert enkelt kundegruppe. Det kan være at noen ønsker å oppleve Kunst , og kultur og har lyst til å oppleve Oslo og  den moderene delen av Oslo som Tjuvholmen, Operaen og Barcode. Andre vil ha en opplevelsesrik feire med mye aktivitet i naturen som downhillsykling, kano og rafting, eller helifski om vinteren. Mens andre igjen kunne tenkte seg en rundtur rund i Norge Oslo – Bergen.  De må også kunne tilpasse sin reklame spesifikt mot turistgrupper og spesifikt mot næringslivet.

Expectations Hva forventer kundene av Visitnorway?

Kundene vil forvente at Visitnorway er en seriøs og informativ side som kan benyttes når man ønsker å vite litt om Norge som reiselivsdestinasjon. De forventer at informasjonen og rådene de gir er korrekte med det de kan forvente på selve destinasjonen.  Kundene skal forvente at det har vært vel anvende penger å bruke på en reise i Norge.  De forventer av Visitnorway at de finner rikelig og god informasjon om hva man kan gjøre i Norge som en reisende.

Dette er en skole oppgave i forbindelse med digital markedsføring har derfor ikke alle konkrete tall fra Visitnorway.

Kildeliste:

Audience Writing Clear and simple  Writitngclearandsimple.com

Active Geiranger

Blogg  A priceless experience  Hvordan skal vi selge Norge med spennende relevante unike  opplevelser Visitnorway.org

Compell.dk modellen brukt for målgruppeanalyse er hentet fra denne siden  «Hvilke sociale medier skal din virksomhed være på»

Ihle og Robstad (2004) Strategiske  bruk av interessentkart  kommunikasjon.no

Interessentanalyse Modellen benyttet i Interessentanalysen er hentet  fra  presis360.com Hvem bør du kommunisere med?

Kunnskapssenteret   Målgruppe kunnskapssenteret.com

Staude ,Cecilie  og Frank Langva Forelesning  30.04. 2015 Forelesning på Markedshøgskolen

Visitnorway.  Visitnorway sin hjemmeside  Visitnorway.com

Visitnorway Visitnorway.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebooktwitterredditlinkedinmailby feather

2 thoughts on Interessent og målgruppeanalyse for Visitnorway

  1. Dette synes jeg er veldig bra 😉 Interessentanalysen skal gi en strukturert og kortfattet oversikt over en inndeling av individer og grupper som på en eller annen måte berøres eller kan bli berørt av Visit Norway sin virksomhet. Den skal med andre ord gi et bilde av de interesser interessentene har i relasjon til organisasjonen. Brukerne av Visit Oslos er en interessent, disse tar du for deg veldig bra i målgruppeanalysen avslutningsvis. Bra jobba! De andre interessentene har du også kartlagt på bra måte. Skal en interessentanalyse være meningsfull må den konkretiseres, slik du gjør, ved å identifisere konkret hvem interessentene er. Bra jobba med alt sammen 😉

    Reply
  2. Synes du har gjort en god og grundig analyse av VisitNorway sine målgrupper og interessenter. Du kommer med mange gode poenger! 🙂 Bra jobba!

    Reply

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.